Grundejerforening Nørreskov

i Værløse - Furesø kommune

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Grundejerforeningen Nørreskov Historien om Nørreskov

 

Bebyggelsen langs Højeloftsvej er den ældste del af bebyggelsen indenfor lokalplanområdet. Langs markvejen over Højeloftgårds arealer til Fiskebæk var der allerede i starten af 1900-tallet bebyggelse nord for den gamle landsby Lille Værløse. Indtil 1940-erne havde der kun været få udstykninger i Værløse. Men i løbet af 40-erne blev der udstykket tre store gårde. Det var dels jordene fra Klostergård og dele af Højeloftsgårds jorder, dels jorder fra Skovgård, Toftegård, Hareskovgård og Ny Vestergård. Nørreskovkvarteret er udstykket på en del af Højeloftgårds jorde. Stien mod nord i forlængelse af Nørreskovvang er rest af markvejen der førte til Fiskebæk. Højeloftsgård var i drift frem til 1966. I 1944 blev der lavet en deklaration, som ud over parcelhusbebyggelsen, omfatter de store grunde nord for Nørrevænget. Ikke mindst på grund af nærheden til Nørreskoven var og er området særdeles attraktivt. Deklarationen tog i høj grad hensyn til det, og Fredningsnævnet skulle høres stort set i alle byggesager. Klostergårdkvarteret er udstykket lidt senere end Nørreskovkvarteret. Af de gamle udstykningssager kan man se at der indledningsvis har været mange forskellige planer fremme for Nørreskovkvarteret. Til slut har man besluttet sig til at udstykke efter en fælles plan for begge kvarterer med ”Udsigtsvejen” (Nørrevænget) og Nørreskovvang som fælles hovedadgangsveje i området. Klostergårdkvarteret er udstykket fra Klostergård, som først blev revet ned i 1974 for at give plads til rækkehusene Klostergården. For Klostergårdkvarteret blev der i 1947 lavet en deklaration, som hvad byggeri og beplantning angår kun indeholder få bestemmelser. Der er ikke som i Nørreskovkvarteret særlige fredningsmæssige hensyn i deklarationen.

 

Læs mere om Nørreskoven her.