Grundejerforening Nørreskov

i Værløse - Furesø kommune

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

 

Kontingenter og indskud fastsættes på hvert års generalforsamling. Et medlem, der afhænder sin grund, har ingen andel i foreningens formue, men hæfter for alt, indtil den nye ejers navn og adresse af sælgeren er meddelt kassereren. Den nye ejer betaler kontingent for det år, overtagelsen sker. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form.

 

Betalingsinformation

Udsendelse af kontingent indbetalinger sker i Marts/April hvert år. Indbetalingen skal være foretaget senest 30 Juni.

Kontingentet skal betales til Giro 646-3339. Ved indbetaling skal der oplyses vej, vejnummer og eventuelt navn.

 

Nøgletal Økonomi for grundejerforeningen Nørreskov

 

300 kr. - Kontingent årligt

50 kr. - Rykkergebyr

250 kr. - Indskud for nye medlemmer

 

Regnskaber

Årsregnskab 2014
Årsregnskab 2013
Årsregnskab 2012
Årsregnskab 2011
Årsregnskab 2010
Årsregnskab 2009
Årsregnskab 2008
Årsregnskab 2007
Klik her for flere regnskaber

Revisor

Sven Thrysøe, Fiskebækvej 83, 3500 Værløse